"Bez pogodnego, szczęśliwego dzieciństwa całe życie jest kalekie"

Home
Zespół Rewalidacyjny
Szkoła Podstawowa
Szk. Przysp. do pracy
Logopeda
Pedagog
Biblioteka
Grupy wychowawcze
Psycholog
Hipoterapia
Dogoterapia

 

Struktura ośrodka  

            Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Borzęciczkach jest placówką szkolno-wychowawczą sprawującą, całodobową opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie. Ośrodek jest w stanie pomieścić ok. 120 wychowanków.

           Celem pracy Ośrodka jest przygotowanie dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych do życia w integracji ze społeczeństwem, osiągnięcie przez nie możliwie wszechstronnego rozwoju w dostępnym dla nich zakresie i przygotowanie do wyboru zawodu i pracy.

           W skład ośrodka wchodzą:

 

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

 

 

OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY

IM. JANUSZA KORCZAKA

BORZĘCICZKI 11

SZKOŁA PODSTAWOWA NR2

w Borzęciczkach

KLASA I-III a

        Wychowawca: mgr Danuta Walczak

KLASA IV-VI a

        Wychowawca: mgr Marcin Jerzak

 KLASA VII-VIII a

        Wychowawca: mgr Renata Nowakowska

KLASA IV-VI b

        Wychowawca: mgr Ewelina Różewska

KLASA VI-VIII b

        Wychowawca: mgr Anna Cykowiak

 

 

ZESPOŁY REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZE DLA UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W STOPNIU GŁĘBOKIM

            ZESPÓŁ I - mgr Renata Bierła

            ZESPÓŁ II - mgr Ewelina Włodarczyk

  

                       

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY 

        BORZĘCICZKI 11

           

            KLASA II-III pb

         Wychowawca: mgr Renata Garsztka

 

            KLASA I-II-III pc

        Wychowawca: mgr Dobrochna Gorzelanna

 

            KLASA I-III pd

         Wychowawca: mgr Mirosław Gorzelanny

             

KLASA I-II-IIpe

Wychowawca: mgr Ilona Styburska

 

GRUPY WYCHOWAWCZE

        GRUPA 1 - mgr  Marta Olszewska, mgr Paulina Naglak

GRUPA 2 - mgr Justyna Szadel, mgr Aleksandra Misiak,

GRUPA 3 - mgr Mirosława Flejszerowicz mgr Beata Naglak

GRUPA 4 - mgr Renata Kubiak, mgr Piotr Woźny,

GRUPA 5 - mgr Violetta Witek, mgr Krzysztof Chojnicki

 

 

sosw06@vp.pl, adres: Borzęciczki 11, 63 - 720 Koźmin Wlkp. tel.062 7216993
Webmaster: Mirosław Gorzelanny
Last modified: wtorek września 07, 2021.