"Bez pogodnego, szczęśliwego dzieciństwa całe życie jest kalekie"

Home

 

PRZETARG

 Zapytanie ofertowe na zakup laptopów

 1. Formularz ofertowy.doc

 2. Projekt umowy.doc

 3. Zapytanie ofertowe.doc

 4. Unieważnienie posępowania.pdf

Zapytanie ofertowe na zakup pomocy dydaktycznych

 1. Formularz ofertowy.doc

 2. Projekt umowy.doc

 3. Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia dla części I-1.doc

 4. Zapytanie ofertowe.doc

 5. Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej.

 

 

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. J. Korczaka w Borzęciczkach ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie:  Wykonanie instalacji Systemu Sygnalizacji Pożaru wraz z systemem alarmowania głosowego w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. J. Korczaka w Borzęciczkach
Borzęciczki, 31.01.2020 r.

Dokumenty do pobrania:

 1. Ogłoszenie
 2. SWIZ
 3. Dokumentacja projektowa (1)
 4. Dokumentacja projektowa (2)
 5. STWiOR
 6. Przedmiar
 7. Pozwolenie konserwatora
 8. Pytania i odpowiedzi
 9. Pytania i odpowiedzi-2
 10. Pytania i odpowiedzi-3
 11. Informacja z otwarcia ofert
 12. Ogłoszenia

 

 

 

sosw06@vp.pl, adres: Borzęciczki 11, 63 - 720 Koźmin Wlkp. tel.062 7216993
Webmaster: Mirosław Gorzelanny
Last modified: środa stycznia 01, 2003.