"Bez pogodnego, szczęśliwego dzieciństwa całe życie jest kalekie"

Home
Samorząd Uczniowski
Szczep "NS"
Klub Olimpiad Spec.
Stow.  im. J. Korczaka
Kółko turystyczne
Zespół d.s. integ.
Kółko sportowe
Zespół ekol.-przyrod.
"Bezpiecznie na drodze"
"Podróżnik"
grupa cyrkowa
Kółko gosp. domowego

 

Kółka i Organizacje

  W Ośrodku działa wiele organizacji i kółek zainteresowań które zaspokajają wszelkie zainteresowania dzieci i młodzieży przebywającej w Ośrodku.

Samorząd Uczniowski 
Szczep Drużyn "Nieprzetartego Szlaku" im. Janusza Korczaka
Stowarzyszenie im. J. Korczaka
Klub Olimpiad Specjalnych
Szkolny Klub Europejski "Podróżnik" 
Kółka zainteresowań: 

turystyczne

sportowe

zespół przyrodniczo ekologiczny

komputerowe,

gospodarstwa domowego

    

 

 

sosw06@vp.pl, adres: Borzęciczki 11, 63 - 720 Koźmin Wlkp. tel.062 7216993
Webmaster: Mirosław Gorzelanny
Last modified: niedziela września 28, 2014.