"Bez pogodnego, szczęśliwego dzieciństwa całe życie jest kalekie"

Home

 

Szk. Zestaw Prog.

 

 SZKOLNY  ZESTAW

PROGRAMÓW NAUCZANIA

 

NA ROK SZKOLNY

2021/2022

 

 

SPECJALNY OŚRODEK  SZKOLNO-WYCHOWAWCZY

IM. JANUSZA  KORCZAKA

BORZĘCICZKI

 

 

I i II ZESPÓŁ REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI Z GŁĘBOKĄ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

 

     Praca rewalidacyjno- wychowawcza w zespole dzieci z głęboką niepełnosprawnością intelektualną opiera się na Rozporządzeniu MEN z dnia 23 kwietnia 2013r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem w stopniu głębokim( Dz. U. Z 07.05.2013r., poz. 529).                                                        

Indywidualne programy edukacyjno – terapeutyczne opracowywane są  w oparciu o fachową literaturę przedmiotu:

    1.,, Stymulacja od podstaw”  - Andreas Frohlich. WSiP 1998r.

    2. ,,Rozwój daje radość. Terapia dzieci upośledzonych w stopniu głębokim” – Jacek Kielin. GWP Gdańsk 1999r.

    3.,, Profil osiągnięć ucznia” – Jacek Kielin. GWP Gdańsk 2002r.

    4. ,, Opis i planowanie zajęć wg Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne” – M. Bogdanowicz, D. Okrzesik. HARMONIA Gdańsk 2008r.

    5.,, Pomóż mi być. Komunikacja i stymulacja zmysłowa osób ze znaczną i głęboką niepełnosprawnością  intelektualną – Lucyna Miosga.           

          IMPULS 2005r.

    6. ,, Uczenie się przez zmysły. Wprowadzenie do teorii integracji sensorycznej” – W. Maas. WSiP Warszawa

    7. ,, Terapia Integracji Sensorycznej ( zeszyt I,II)  - B. Odowska -Szlachcic. HARMONIA Gdańsk 2011r.

    8. ,, Edukacja uczniów z głębokim upośledzeniem umysłowym” CMPPP MEN Warszawa 2000r.

    9.,, Zarys terapii dziecka. Metody psychologicznej i pedagogicznej pomocy wspierającej rozwój dziecka”-  B. Kaja. Bydgoszcz 2001r.

   10. ,,Jak rozwijać zmysły mojego dziecka?”-  Zeszyt informacyjny dla rodziców i opiekunów z serii,, Bądź terapeutą własnego dziecka” PCTP           

           Koszalin 2001r.                                                                                                                                                                                                                                       

   11. ,, W co się bawić z dziećmi? Piosenki i zabawy wspomagające rozwój dziecka” M. Bogdanowicz. HARMONIA Gdańsk 2007r.

   12.  Przytulanki czyli wierszyki na dziecięce masażyki” M. Bogdanowicz. Gdańsk 2008r.

 

Zajęcia edukacyjne, przedmioty lub bloki

Autor programu

Tytuł programu

Numer w Szkolnym Zestawie Programów Nauczania

Zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze

Renata Bierła

Autorski program zajęć rewalidacyjno - wychowawczych

1

Zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze

Ewelina Włodarczyk

Autorski program zajęć rewalidacyjno - wychowawczych

2

 

INDYWIDUALNE ZAJĘCIA REWALIDACYJNO – WYCHOWAWCZE

DLA DZIECI Z GŁĘBOKĄ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ  

      Praca rewalidacyjno - wychowawcza w zespole dzieci z głębokim upośledzeniem opiera się na Rozporządzeniu MEN z dnia 23 kwietnia 2013r. ( Dz. U. Z 07.05.2013r., poz. 529).                                                                                                                                                                                         Ponadto indywidualne programy rozwoju opierają się o fachowe poradniki wymienione powyżej.

Zajęcia edukacyjne, przedmioty lub bloki

Autor programu

Tytuł programu

Numer w Szkolnym Zestawie Programów Nauczania

Zajęcia indywidualne 

Beata Stabrowska

Indywidualny program zajęć rewalidacyjno - wychowawczych

3

I ETAP EDUKACYJNY

SZKOŁA PODSTAWOWA
dla uczniów  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

KLASA I – III a

Zajęcia edukacyjne, przedmioty lub bloki

Autor programu

Tytuł programu

Numer w Szkolnym Zestawie Programów Nauczania

Edukacja wczesnoszkolna

Jadwiga Hanisz

,, Program edukacji wczesnoszkolnej” dla klas I - III szkoły podstawowej

1/I

Edukacja informatyczna 

Anna Kulesza

Program nauczania informatyki w klasach I - III

2/I

Język angielski

Mariola Bogucka

Program nauczania języka angielskiego dla klas I – III      zgodny z podstawą programową z 14 lutego 2017

3/I

 

Wychowanie fizyczne

 

Krzysztof Warchoł

 

Program nauczania wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły podstawowej

4/I

Religia

Duszpasterstwo Katechetyczne

 ,, W rodzinie dzieci Bożych” AZ – 1 – 01/12

5/I

 

 

 

II ETAP EDUKACYJNY  

 

SZKOŁA PODSTAWOWA
dla uczniów  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

KLASA IV- VI a

Zajęcia edukacyjne, przedmioty lub bloki

Autor programu

Tytuł programu

Numer w Szkolnym Zestawie Programów Nauczania

 

Język polski

 

Joanna Piasta – Siechowicz             Agnieszka Łuczak                Anna Murdzek                Ewa Prylińska

,, Między nami”  

 

1/II

Historia

Tomasz Maćkowski

,,Wczoraj i dziś

 

2/II

Język angielski

Joanna Stefańska

Program nauczania języka angielskiego dla klas IV – VIII zgodny z podstawą programową z dn. 14 lutego 2017

3/II

 

Matematyka

Helena Lewicka              Marianna Kowalczyk     Anna Drążek

 

,,Matematyka wokół nas”

 

4/II

Informatyka

Michał Kęska

,, Lubię to!”           

5/II

 

Wychowanie fizyczne

 

Krzysztof Warchoł

 

Program nauczania wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły podstawowej

 

6/II

 

Muzyka

Katarzyna Jakubczak – Drążek                            Agnieszka Sołtysik Włodzimierz Sołtysik

 

Program nauczania muzyki w szkole podstawowej

 

 

7/II

 

Plastyka

Jadwiga Lukas                  Krystyna Onak                    Marta Ipczyńska                  Natalia Mrozkowiak

 

,,Do dzieła”

 

8/II

Technika

L. M. Łabeccy

,, Jak to działa?

9/II

 

Religia

ks. Krzysztof Mielnicki Elżbieta Kondrak  Bogusław Nosek

 

 ,, Odkrywamy tajemnice Bożego świata” AZ – 2 – 02/12

 

10/II

 

 

Wychowanie do życia                 w rodzinie

 

 Teresa Król

 

,,Wędrując ku dorosłości”

 

11/II

 

Przyroda

klasa IV A

Ewa Gromek                          Ewa Kłos                      Wawrzyniec Kofta          Ewa Laskowska                 Andrzej Melson

 

,,Przyroda”

 

12/II

Biologia

klasa V-VI A

 

Anna Zdziennicka

 

Program nauczania biologii w klasach V- VIII                          szkoły podstawowej

 

13/II

Geografia

klasa V-VI A

Ewa Maria Tuz

Barbara Dziedzic

,, Planeta Nowa

14/II

KLASA VII - VIII a

 

Zajęcia edukacyjne, przedmioty lub bloki

Autor programu

Tytuł programu

Numer w Szkolnym Zestawie Programów Nauczania

 

Język polski

Joanna Piasta – Siechowicz Agnieszka Łuczak        Anna Murdzek                   Ewa Prylińska

 

,,Między nami”

 

15/II

Historia

Tomasz Maćkowski

,, Wczoraj i dziś

 

16/II

Wychowanie do życia               w rodzinie

Teresa Król

,, Wędrując ku dorosłości”

 

17/II

Geografia

Ewa Maria Tuz

Barbara Dziedzic

,, Planeta Nowa

18/II

 

Matematyka

Helena Lewicka                      Marianna Kowalczyk          Anna Drążek

 

,, Matematyka wokół nas”

 

19/II

 

Religia

Duszpasterstwo Katechetyczne

Program nauczania religii ,,Kim jestem jako człowiek,         kim chcę być jako chrześcijanin” AZ – 3 - 01/13

 

20/II

Fizyka

Barbara Sagnowska    

,, Świat fizyki”

21/II

Biologia

Anna Zdziennicka

Program nauczania biologii w klasach V- VIII                          szkoły podstawowej

22/II

 

Chemia

Jan Kulawik                              Teresa Kulawik                   Maria Litwin

 

Chemia Nowej Ery

 

23/II

 

Informatyka

 

Grażyna Koba

 

,, Lubię to!”

 

24/II

Wychowanie fizyczne

Krzysztof Warchoł

Program nauczania wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły podstawowej

25/II

Język angielski

Joanna Stefańska

Program nauczania języka angielskiego dla klas VII – VIII zgodny z podstawą programową z dn. 14 lutego 2017

26/II

 

Doradztwo zawodowe

 

Danuta Walczak

 

Program Doradztwa Zawodowego ,, Wybieram świadomie”

 

27/II

Technika

Mirosław Gorzelanny

Własny program nauczania z techniki dla uczniów                    z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w szkole podstawowej

28/II

Muzyka

klasa VII A

Katarzyna Jakubczak – Drążek                            Agnieszka Sołtysik Włodzimierz Sołtysik

 

Program nauczania muzyki w szkole podstawowej

 

 

29/II

Plastyka

klasa VII A

Jadwiga Lukas                  Krystyna Onak                    Marta Ipczyńska                  Natalia Mrozkowiak

 

,,Do dzieła”

 

30/II

Edukacja                     dla bezpieczeństwa

klasa VIII A

 

J. Słoma

 

,,Żyję i działam bezpiecznie”

 

31/II

Wiedza                               o społeczeństwie

klasa VIII A

 

Barbara Furman

 

,,Dziś i jutro”

 

32/II

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym  lub znacznym

Klasa IV - VI b

 

Zajęcia edukacyjne, przedmioty lub bloki

Autor programu

Tytuł programu

Numer w Szkolnym Zestawie Programów Nauczania

Funkcjonowanie               osobiste i społeczne

Zajęcia rozwijające kreatywność

Zajęcia rozwijające komunikowanie się

 

Alicja Tanajewska

Renata Naprawa

 

Program edukacyjno – terapeutyczny dla uczniów                      z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym i niepełnosprawnością sprzężoną

 

33/II

Wychowanie fizyczne

Beata Rogóż-Bogucka Alicja Wyszyńska

Program nauczania wychowania fizycznego dla uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym                        i znacznym

 

34/II

Religia

Komisja Wychowania Katolickiego Episkopatu Polski

Program nauczania religii uczniów z niepełnosprawnością       w stopniu umiarkowanym lub znacznym na II etapie edukacyjnym ,, W ramionach Ojca”GN – 9i – 01/16

 

35/II

Klasa VI - VIII b

 

Zajęcia edukacyjne, przedmioty lub bloki

Autor programu

Tytuł programu

Numer w Szkolnym Zestawie Programów Nauczania

Funkcjonowanie               osobiste i społeczne

Zajęcia rozwijające kreatywność

Zajęcia rozwijające komunikowanie się

 

Alicja Tanajewska

Renata Naprawa

 

Program edukacyjno – terapeutyczny dla uczniów                      z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym i niepełnosprawnością sprzężoną

 

36/II

 

Wychowanie fizyczne

 

Zbigniew Kurzawa

 

 Krotoszyński Program Wychowania Fizycznego                      

,,Ćwiczę, bo lubię”

 

 

37/II

Religia

Komisja Wychowania Katolickiego Episkopatu Polski

Program nauczania religii uczniów z niepełnosprawnością       w stopniu umiarkowanym lub znacznym na II etapie edukacyjnym ,, W ramionach Ojca”GN – 9i – 01/16

 

38/II

 

 

 

 

 

III ETAP EDUKACYJNY

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy dla uczniów  z niepełnosprawnością intelektualną        w stopniu umiarkowanym lub znacznym

 

KLASA II – III pb

Zajęcia edukacyjne, przedmioty lub bloki

Autor programu

Tytuł programu

Numer w Szkolnym Zestawie Programów Nauczania

Funkcjonowanie osobiste  i społeczne

 

Zajęcia kształtujące kreatywność

 

Zajęcia rozwijające komunikowanie się

 

Przysposobienie                 do pracy

 

Dobrochna Gorzelanna

 

Mirosław Gorzelanny

 

Renata Garsztka

 

Małgorzata Michalska

 

Danuta Walczak

 

Renata Kręciołek

 

 

 

 

 

Program dla Szkoły Przysposabiającej do Pracy                   ,,Umiemy pracować”

 

1/III

 

Wychowanie fizyczne

 

Beata Rogóż-Bogucka

Alicja Wyszyńska

 

Program nauczania wychowania fizycznego dla uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym                 i znacznym

 

 

2/III

 

Religia

 

Duszpasterstwo Katechetyczne

 

Program nauczania religii dla uczniów Szkoły Przyspasabiającej do Pracy                                                            ,,Żyć, aby wierzyć i kochać” AZ – 4 – 03/12

 

 

 

3/III

KLASA I-II-III pc

Zajęcia edukacyjne, przedmioty lub bloki

Autor programu

Tytuł programu

Numer w Szkolnym Zestawie Programów Nauczania

Funkcjonowanie osobiste  i społeczne

 

Zajęcia kształtujące kreatywność

 

Zajęcia rozwijające komunikowanie się

 

Przysposobienie           do pracy

Dobrochna Gorzelanna

 

Mirosław Gorzelanny

 

Renata Garsztka

 

Małgorzata Michalska

 

Danuta Walczak

 

Renata Kręciołek

 

 

 

 

 

Program dla Szkoły Przysposabiającej do Pracy                   ,,Umiemy pracować”

 

4/III

 

Wychowanie fizyczne

 

Beata Rogóż-Bogucka

Alicja Wyszyńska

 

Program nauczania wychowania fizycznego dla uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym                 i znacznym

 

 

5/III

 

Religia

 

Duszpasterstwo Katechetyczne

 

Program nauczania religii dla uczniów Szkoły Przyspasabiającej do Pracy                                                            ,,Żyć, aby wierzyć i kochać” AZ – 4 – 03/12

 

 

 

6/III

 

 

 

KLASA I-III pd

Zajęcia edukacyjne, przedmioty lub bloki

Autor programu

Tytuł programu

Numer w Szkolnym Zestawie Programów Nauczania

Funkcjonowanie osobiste  i społeczne

 

Zajęcia kształtujące kreatywność

 

Zajęcia rozwijające komunikowanie się

 

Przysposobienie               do pracy

Dobrochna Gorzelanna

 

Mirosław Gorzelanny

 

Renata Garsztka

 

Małgorzata Michalska

 

Danuta Walczak

 

Renata Kręciołek

 

 

Program dla Szkoły Przysposabiającej do Pracy                   ,,Umiemy pracować”

 

 

 

 

 

7/III

 

Wychowanie fizyczne

 

Beata Rogóż-Bogucka

Alicja Wyszyńska

 

Program nauczania wychowania fizycznego dla uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym                 i znacznym

 

 

8/III

 

Religia

 

Duszpasterstwo Katechetyczne

 

Program nauczania religii dla uczniów Szkoły Przyspasabiającej do Pracy                                                            ,,Żyć, aby wierzyć i kochać” AZ – 4 – 03/12

 

 

9/III

 

 

 

 

KLASA I-III pe

Zajęcia edukacyjne, przedmioty lub bloki

Autor programu

Tytuł programu

Numer w Szkolnym Zestawie Programów Nauczania

Funkcjonowanie osobiste  i społeczne

 

Zajęcia kształtujące kreatywność

 

Zajęcia rozwijające komunikowanie się

 

Przysposobienie               do pracy

 

Dobrochna Gorzelanna

 

Mirosław Gorzelanny

 

Renata Garsztka

 

Małgorzata Michalska

 

Danuta Walczak

 

Renata Kręciołek

 

 

 

 

 

Program dla Szkoły Przysposabiającej do Pracy                   ,,Umiemy pracować”

 

10/III

 

Religia

 

Duszpasterstwo Katechetyczne

 

Program nauczania religii dla uczniów Szkoły Przyspasabiającej do Pracy                                                            ,,Żyć, aby wierzyć i kochać” AZ – 4 – 03/12

 

 

11/III

 

Wychowanie fizyczne

 

 

 

Beata Rogóż-Bogucka

Alicja Wyszyńska

 

Program nauczania wychowania fizycznego dla uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym                 i znacznym

 

 

12/III

 

 

 

 

 

sosw06@vp.pl, adres: Borzęciczki 11, 63 - 720 Koźmin Wlkp. tel.062 7216993
Webmaster: Mirosław Gorzelanny
Last modified: środa stycznia 01, 2003.