"Bez pogodnego, szczęśliwego dzieciństwa całe życie jest kalekie"

Home

 

 

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy

Im. Janusza Korczaka w Borzęciczkach

rok szkolny 2021/2022

SZKOŁA PODSTAWOWA

 DLA UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W STOPNIU LEKKIM

KLASA I a

LP

TYTUŁ

AUTOR

NR 

DOPUSZCZENIA

1.

„Szkolni przyjaciele”. WSiP

Ewa Schumacher, Irena Zarzycka, Kinga Preibisz - Wala

813/1/2017

2.

„Szkolni przyjaciele - matematyka”. WSiP

J. Hanisz

813/2/2017

 

KLASA II a

LP

TYTUŁ

AUTOR

NR 

DOPUSZCZENIA

1.

„Szkolni przyjaciele”. WSiP

Ewa Schumacher, Irena Zarzycka, Kinga Preibisz - Wala

813/3/2017

2.

„Szkolni przyjaciele - matematyka”. WSiP

J. Hanisz

813/4/2017

 

KLASA III a

LP

TYTUŁ

AUTOR

NR 

DOPUSZCZENIA

1.

„Szkolni przyjaciele”. WSiP

Ewa Schumacher, Irena Zarzycka, Kinga Preibisz - Wala

813/5/2017

2.

„Szkolni przyjaciele - matematyka”. WSiP

J. Hanisz

813/6/2017

KLASA IV a

LP

TYTUŁ

AUTOR

NR 

DOPUSZCZENIA

1

„Między nami”.  GWO

A.Łuczak , A.Murdzek, K. Krzemieniewska - Kleban

867/1/2017

2.

“Przyroda”. WSIP

E. Gromek, E. Kłos, W. Kofta, E. Laskowska, A. Melson

893/1/2017

3.

“Wczoraj i dziś”. NOWA ERA

B. Olszewska, W. Surdyk – Fertsch, G. Wojciechowski

877/1/2017

4.

“English Class A 1” PEARSON

S. Zervas, C. Bright, A. Tkacz

840/1/2017

 

 

KLASA V a

LP

TYTUŁ

AUTOR

NR 

DOPUSZCZENIA

1

„Między nami”.  GWO

A.Łuczak , A.Murdzek

867/2/2018

2.

“Planeta Nowa”. WSiP

F. Szlajfer, Z. Zaniewicz, T. Rachwał, R. Malarz

890/1/2018

3.

“Wczoraj i dziś”. NOWA ERA

G. Wojciechowski

877/2/2018

4.

“English Class A 1+” PEARSON

J. Croxford, G. Fruen, A. Tkacz 

840/2/2018

5.

“Puls życia 5” NOWA ERA

M. Sęktas, J. Stawarz

844/1/2018

6.

“Do dzieła”. NOWA ERA

J. Lukas, K. Onak

903/2/2018

 

 

 

 

             KLASA VI a

 

 

LP

TYTUŁ

AUTOR

NR  DOPUSZCZENIA

1.

„Między nami”. GWO

A.Łuczak , A.Murdzek

445/3/2013

2.

“Wczoraj i dziś”.  NOWA ERA

G. Wojciechowski

443/3/2014

3.

“Look! Część 3.” PEARSON CENTRAL EUROPE

S. Elsworth, J. Rose, M. Tetiurka

252/3/2010

4.

“Planeta Nowa”.  WSiP

T. Rachwał, R. Malarz, D. Szczypiński

906/2/2019

5.

“Do dzieła”. NOWA ERA

J. Lukas, K. Onak

903/3/2018

 

 

 

KLASA VII a

LP

TYTUŁ

AUTOR

NR  DOPUSZCZENIA

1.

“Między nami”.  GWO

A.Łuczak, E. Prylińska, A. Suchowierska, R. Maszka

867/4/2017

2.

“Planeta Nowa”.  WSiP

R. Malarz, T. Rachwał, M. Szubert

906/3/2017

3.

“Wczoraj i dziś”. Nowa Era

J. Kłaczkow, A. Łaszkiewicz, S. Roszak

877/4/2017

4.

 “Chemia ”. NOWA ERA

J. Kulawik, T. Kulawik, M. Litwin

785/1/2017

5.

“Świat  fizyki ”.  WSiP

B. Sagnowska

821/1/2017

6.

“Puls życia  7”.  NOWA ERA

M. Jefimow, B. Sągin

844/4/2017

7.

“English Class A2+” PEARSON

B. Hastings, S. McKinlay, A. Tkacz

840/4/2017

8.

“Do dzieła”. NOWA ERA

M. Ipczyńska, N. Mrozkowiak

903/4/2020/z1

 

KLASA VIII a

LP

TYTUŁ

AUTOR

NR  DOPUSZCZENIA

1.

“Między nami”.  GWO

A.Łuczak, E. Prylińska, A. Suchowierska, A. Suchowierska

867/5/2018

2.

“Planeta Nowa”.  WSiP

 T. Rachwał, D. Szczypiński

890/4/2018

3.

“Puls życia  8”.  NOWA ERA

A. Boczarowski, M. Sęktas, B. Sągin

844/3/2018

4.

„Wczoraj i dziś”. NOWA ERA

R. Śniegocki, A. Zielińska

877/5/2018

5.

„Dziś i jutro”. NOWA ERA

I. Janicka, A. Janicki, A. Kucia – Maćkowska, T. Maćkowski

874/2017

6.

„Żyję i działam bezpiecznie”. NOWA ERA

J. Słoma

846/2017

7.

 “Chemia ”. NOWA ERA

J. Kulawik, T. Kulawik, M. Litwin

785/2/2018

8.

“Świat  fizyki ”.  WSiP

B. Sagnowska

821/2/2018

9.

“English Class B 1”. PEARSON

C. Barraclough, S. Gaynor, A. Tkacz 

840/5/2017

 

 

 

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA 

DLA UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ  W STOPNIU UMIARKOWANYM LUB ZNACZNYM

KLASA IV – VI b

LP

TYTUŁ

AUTOR

1.

“Rozwijanie komunikacji”. HARMONIA

J. Stojanowski

2.

“Jest już jesień – karty pracy”. HARMONIA

A. Tanajewska, R. Naprawa

3.

“Nadeszła zima – karty pracy”. HARMONIA

A. Tanajewska, R. Naprawa

4.

“Przyszła wiosna – karty pracy”. HARMONIA

A. Tanajewska, R. Naprawa

5.

“Nareszcie lato – karty pracy”. HARMONIA

A. Tanajewska, R. Naprawa

 

KLASA VI – VIII b

LP

TYTUŁ

AUTOR

1.

“Zdobywam świat” - pakiet cz. I, II, III.

MAC - EDUKACJA

Praca zbiorowa

 

SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY   

                                                                                                          DLA UCZNIÓW  Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W STOPNIU UMIARKOWANYM LUB ZNACZNYM

KLASA II – III pb

LP

TYTUŁ

AUTOR

1.

“Elementarz odkrywców”. NOWA ERA

B. Stępień, E. Hryszniewicz, J. Winiecka - Nowak

 

KLASA I – II – III pc

LP

TYTUŁ

AUTOR

1.

“Gra w kolory”. JUKA

B. Sokołowska, K. Grodzka

 

KLASA I – III pd

 

LP

TYTUŁ

AUTOR

1.

“Gra w kolory”. JUKA

B. Sokołowska, K. Grodzka

 

KLASA I – III pe

 

LP

TYTUŁ

AUTOR

1.

“Mój dobry rok. Pewny start”. PWN

- Moja jesień

- Moja zima

- Moja wiosna

- Moje lato

K. Mucha, A. Stalmach-Tkacz, J. Wosianek

 

 

 

sosw06@vp.pl, adres: Borzęciczki 11, 63 - 720 Koźmin Wlkp. tel.062 7216993
Webmaster: Mirosław Gorzelanny
Last modified: środa stycznia 01, 2003.