"Bez pogodnego, szczęśliwego dzieciństwa całe życie jest kalekie"

Home

 

WCZESNE W. ROZW.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to bezpłatne zajęcia mające na celu pobudzanie psychoruchowego i  i społecznego rozwoju dziecka.

Wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka może być objęte każde dziecko od chwili wykrycia pierwszych sygnałów nieprawidłowego funkcjonowania do czasu podjęcia nauki w szkole. Wsparciem obejmuje się też rodzinę dziecka.

Podstawą do przyjęcia dziecka na zajęcia WWRDz jest:

- złożenie przez rodzica lub opiekuna prawnego wniosku do dyrektora placówki

- opinia wydana przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną dotycząca realizacji powyższych zajęć

 

Zespół WWRDz stanowią terapeuci przygotowani do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym:

·         mgr Rafał Klinkosz – pedagog, ologofrenopedagog

·        mgr Marta Nowak – hipoterapeuta, dogoterapeuta, oligofrenopedagog, terapeuta wczesnego wspomagania

·        mgr Ewelina Włodarczyk – pedagog specjalny,  terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

·        mgr Ewelina Kaniewska – terapeuta integracji sensorycznej, pedagog specjalny, logopeda,

·        mgr Joanna Grobelna – terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, oligofrenopedagog

·        mgr Danuta Walczak – pedagog specjalny

·        mgr Katarzyna Cieślak – surdopedagog, pedagog specjalny

·        mgr Joanna Rychlik – tyflopedagog, oligofrenopedagog

·        mgr Beata Stabrowska – pedagog specjalny

·    mgr Hanna Szulc – pedagog specjalny

·    mgr Anna Sadowska – pedagog specjalny, tyflopedagog

·    mgr  Ewelina Różewska – pedagog specjalny

 

 

Zakres oddziaływań może być bardzo różny, w zależności od zdiagnozowanych przez specjalistów deficytów rozwojowych. Cele terapii obejmują:

·         rozwijanie sfery poznawczej dziecka

·         pobudzanie psychoruchowego rozwoju dziecka

·         rozwój mowy i innych sposobów komunikowania się

·         usprawnianie zmysłu wzroku i słuchu

·         stymulację wielozmysłową, integrowanie zmysłów

·         trening umiejętności samoobsługowych i funkcjonowania społecznego w grupie

·         wsparcie rodziców dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością

·         rozwijania wiedzy i umiejętności rodziny na temat stosowania różnych metod i technik w domu (organizacja szkoleń, warsztatów)

 

Stosowane metody terapii:

·         terapia logopedyczna

·         terapia psychologiczna

·         terapia pedagogiczna

·         dogoterapia

·         hipoterapia

·         integracja sensoryczna

·         gimnastyka korygująca wady postawy

·         rehabilitacja wzroku (tyflopedagogika)

·         rehabilitacja słuchu (surdopedagogika)

·         terapia komunikacji wspomagającej i alternatywnej

·         arteterapia

·         metoda Knillów

·         metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

·         metoda Dobrego Startu

·         metoda Paula Denisona

·         terapia behawioralna

·         terapia ręki

·         terapia behawioralna

·         masaż Shantala

·         ćwiczenia ogólnorozwojowe stymulujące funkcje poznawcze

·         terapia metodą zabawy

Zajęcia odbywają się w specjalnie wyposażonych salach Ośrodka lub w domach dzieci (w uzasadnionych przypadkach)

"POZNAJĘ, BAWIĘ SIĘ I UCZĘ..."

    

   

   

   

 

 

   

    

    

   

    

   

   

   

    

   

   

 

 

   

    

   

   

     

   

   

    

   

   

    

   

   

   

 

 

Zajęcia z hipoterapii dla dzieci z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

     

    

   

   

   

    

   

   

    

 

MIŁE CHWILE SPĘDZONE NA ZAJĘCIACH

   

    

   

   

   

   

   

    

   

    

    

 

 

 

sosw06@vp.pl, adres: Borzęciczki 11, 63 - 720 Koźmin Wlkp. tel.062 7216993
Webmaster: Mirosław Gorzelanny
Last modified: niedziela listopada 01, 2020.