"Bez pogodnego, szczęśliwego dzieciństwa całe życie jest kalekie"

Home

 

PROJEKTY EDUK.

https://www.tradycyjnysad.pl/pliki/Czeresnie/GRAFIKI_i_LOGO/TS-4_baner.png jest 4. edycją ogólnopolskiego konkursu grantowego, mającego na celu szerzenie wiedzy na temat starych odmian drzew owocowych, które charakteryzuje wyjątkowy smak owoców i naturalna odporność na mróz, choroby oraz szkodniki. Projekt ma za zadanie edukację promującą ekologiczną i naturalną uprawę roślin oraz uchronienie lokalnych odmian drzew i krzewów owocowych przed wyginięciem, zniszczeniem i zapomnieniem. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie różnorodności biologicznej w naszym kraju. Zwieńczeniem udziału w projekcie jest założenie na przyszkolnych terenach mini sadu składającego się z co najmniej 5 drzewek tradycyjnych odmian czereśni.

W poprzednich edycjach zasadzono już ponad 2000 jabłoni, grusz i śliw.

Fundacja Banku Ochrony Środowiska jest organizatorem i sponsorem nagród dla zespołów szkolnych. Projekt został objęty patronatem honorowym Ministra Edukacji i Nauki oraz Ministra Klimatu i Środowiska.

·         Projekt skierowany jest do wszystkich szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

·         Czas trwania projektu: luty – listopad 2021.

·         Jedną szkołę może reprezentować jeden zespół składający się z maksymalnie 10 uczniów (mogą to być uczniowie z różnych klas) i jednego nauczyciela pełniącego funkcje opiekuna;

·         Projekt składa się z dwóch etapów obowiązkowych: „Rozmawiamy o sadzie” i „Zakładamy sad” oraz etapu dodatkowego/nieobowiązkowego pt. "Pomologiczna Mapa Polski";

·         Zespoły składają raport z realizacji zadań konkursowych.

W naszym ośrodku do projektu przystąpiły dwa zespoły:

·         MALINOWI SADOWNICY ze Szkoły Podstawowej, którego opiekunem jest Mirosław Gorzelanny,

·         LOBOSADOWNICY ze Szkoły Przysposabiającej do Pracy, którego opiekunem jest Dawid Grobelny,

 

MALINOWI SADOWNICY 

ETAP DRUGI - ZAKŁADANIE SADU

Owoce dobre dla zdrowia i urody!

W dniu 27.04.2021 r. w ramach projektu "Tradycyjny Sad" - odbyła się degustacja soków i przetworów owocowych. Uczniowie mieli okazję poznać wartości odżywcze i walory zdrowotne przetworów owocowych, które prezentowane były przez szkolną rozgłośnię i gazetę tematyczną. Spotkanie to miało na celu zachęcenie do pielęgnacji nad nowopowstałym sadem. W przyszłości zbierać będziemy plony i przetwarzać w pracowni gospodarstwa domowego. W przygotowaniu degustacji wsparła nas p. Małgosia Michalska z klasą przysposabiającą.

 

 

ETAP PIERWSZY -zakładanie zespołu

Do zespołu zgłosiło się ośmiu uczniów z klasy 4-6 Szkoły Podstawowej. Podczas pierwszego spotkania metodą "burzy mózgów" wybraliśmy nazwę zespołu "Malinowi sadownicy". Ośmioosobowa grupa wybrała na szefa zespołu Piotra. Wszyscy włączyli się do wykonania logo zespołu. Na spotkaniu podzielone zostały zadania zgodnie z predyspozycjami.

   

 

LOBOSADOWNICY

ETAP DRUGI - ZAKŁADANIE SADU

Owoce dobre dla zdrowia i urody!

W dniu 27.04.2021 r. w ramach projektu "Tradycyjny Sad" - odbyła się degustacja soków i przetworów owocowych. Uczniowie mieli okazję poznać wartości odżywcze i walory zdrowotne przetworów owocowych, które prezentowane były przez szkolną rozgłośnię i gazetę tematyczną. Spotkanie to miało na celu zachęcenie do pielęgnacji nad nowopowstałym sadem. W przyszłości zbierać będziemy plony i przetwarzać w pracowni gospodarstwa domowego. W przygotowaniu degustacji wsparła nas p. Małgosia Michalska z klasą przysposabiającą.

ETAP PIERWSZY -zakładanie zespołu

W składzie zespołu są uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Wszyscy włączyli się do pacy przy tworzeniu logo grupy sadowników.

 

 

PROJEKT EDUKACYJNY "ZDROWO JEM, WIĘC WIEM"

Zespół Metodyczno-Wychowawczy nr 6 z klasami Przysposabiającymi do Pracy PA i PB bierze udział w 11 edycji bezpłatnego prozdrowotnego projektu "Zdrowo jem, więc wiem" prowadzonego przez Fundację Banku Ochrony Środowiska. Honorowy patronat objęła małżonka Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Agata Kornhauser-Duda.

Celem projektu jest wyrobienie w uczniach nawyków i przekonań, które pozwolą cieszyć się zdrowym i długim życiem oraz podejmowaniem prawidłowych decyzji.

 PODSUMOWANIE PROJEKTU

Dobiegł końca udział klas Przysposabiających do Pracy w I części projektu „Zdrowo jem, więcej wiem!”. Projekt realizowany był w ramach Zespołu Metodyczno – Wychowawczego nr 6. Promocja zdrowia to jedno z głównych zadań szkoły w bieżącym roku szkolnym.

W październiku była przeprowadzona lekcja, podczas której dziewczyny uświadomiły sobie, jakie wartości odżywcze owoców i warzyw odgrywają role w codziennej diecie.

Kolejnym zadaniem było wykonanie plakatu zachęcającego do zrezygnowania za słodyczy na rzecz owoców, warzyw, pestek i orzechów.

Odbył się konkurs na najlepszy rysunek „Jem owoce i warzywa!”.

W klasach przeprowadzono zajęcia pt. „Cukier? Nie dziękuję!” – na tych zajęciach klasy uświadomiły sobie, że jedzenie słodyczy prowadzi do otyłości oraz wywołuje wiele chorób.

Dzięki udziałowi w projekcie Wychowankowie utrwalili sobie wiedzę na temat zdrowego odżywiania. Naszym celem było przybliżenie, iż racjonalne odżywianie jest kluczem dobrego samopoczucia. Na zakończenie I części projektu, każdy z uczestników otrzymał talon na świeżo wyciskany sok owocowo – warzywny. Tym samym – korzystając z dobrodziejstw natury – wznieśliśmy symboliczny toast, który z pewnością wyjdzie nam NA ZDROWIE! Zapraszamy do krótkiej fotorelacji z naszych działań.

   

   

   

 

PROGRAM „TRZYMAJ FORMĘ!”

logo_Trzymaj_forme

Od roku 2016 nasza szkoła uczestniczy w  Programie Trzymaj Formę!

Program „Trzymaj Formę” to inicjatywa promująca zdrowy styl życia o unikalnym dwukierunkowym podejściu: promującym zbilansowane odżywianie połączone z regularną aktywnością fizyczną.

Program „Trzymaj Formę!” pomaga rozwijać zainteresowania uczniów i kształtuje ich prozdrowotne nawyki.

Realizowany jest metodą projektu, dzięki czemu wykracza poza podstawę programową i programy nauczania szkoły.

Programem objęci są wszyscy uczniowie z naszej szkoły

Koordynatorem Programu jest Marcin Jerzak

Poniżej przedstawiamy zdjęcia z podejmowanych przez nas działań. 

Więcej ciekawostek na ten temat znajdziecie w linku https://www.trzymajforme.pl/

   

   

   

 

Sprawdź swoją formę!

 

            W ramach programu Trzymaj Formę  w naszym Ośrodku odbyły się zawody sprawnościowe. Uczniowie w formie wyzwania musieli wykonać zadanie najlepiej jak potrafią. Między innymi mieli za zadanie wykonać skok w dal z miejsca, podciągania na drążku w leżeniu, przełożyć jak najszybciej papier toaletowy z miejsca na miejsca w podskokach, przedmuchać piłeczkę od tenisa stołowego do celu, wycisnąć kettle jak najwięcej razy i wiele innych konkurencji, które wycisnęły z naszych uczniów siódme poty. Najlepsze wyniki zostały nagrodzone. 

   

   

   

   

   

 

 

 

"Moje kompetencje - moja przyszłość"

W związku z realizacją projektu p.n. "Moje kompetencje - moja przyszłość" - rozwój potencjału uczniów ze szkół powiatu krotoszyńskiego nr RPWP.08.01.02-30-0005/16 realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi priorytetowej 8: Edukacja, Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej; Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne - projekty konkursowe, zostanie doposażona pracownia przyrodniczo - matematyczna w naszym Ośrodku, w której od marca 2019 r. będą się odbywać zajęcia dla uczniów z zakresu matematyki i nauk przyrodniczych z wykorzystaniem metody eksperymentu, a także innych innowacyjnych form prowadzenia zajęć dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w ramach w/w projektu.

link:

http://www.powiat-krotoszyn.pl/index.php/fundusze/2015-08-03-06-35-04/edukacja/moje-kompetencje-moja-przyszlosc

 

ZAJĘCIA LABORATORYJNE

Rok szkolny 2019/2020

   

   

 

 

Rok szkolny 2018/2019

   

   

   

WYCIECZKI EDUKACYJNE

Szukamy źródeł rzeki Orli

   

Zespół pałacowo parkowy w Dobrzycy

   

   

 

WYCIECZKA DO OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W KOŹMINIE WLKP.

   

   

 

 

PROJEKT EDUKACYJNY

 

„INTEGRACJA – RAZEM”

POZNAJĘ I AKCEPTUJĘ SIEBIE ORAZ INNYCH  

 

  E:\obrazel.png

  

Opracowała:

Ewelina Włodarczyk

„Pomóżmy dzieciom, by każde z nich stało się tym, kim stać się może - nie ma godniejszego celu,  niż danie każdemu dziecku lepszej przyszłości"  

 

J. Korczak  

 

Wstęp. 

 

Nadrzędnym zadaniem społeczeństwa jest zadbać o to, by dzieci i młodzież  z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową nie musiały żyć w izolacji, lecz aby ich obecność w codziennym życiu była oczywista. Fałszywa informacja na temat niepełnosprawności lub jej brak - uprzedza, a niepewność i niewiedza często skazuje osoby niepełnosprawne i ich rodziny na izolację. Dlatego koniecznością jest wspólne życie, przebywanie ze sobą oraz uczenie społeczeństwa tolerancji, akceptacji, kultury, szacunku, przyjaźni, miłości oraz pomocy osobom niepełnosprawnym.

Głównym celem projektu edukacyjnego „Integracja – Razem. Poznaję oraz akceptuję siebie i innych” w naszej placówce jest włączenie uczniów (wychowanków) z większymi deficytami rozwojowymi w życie grupy rówieśniczej na zasadzie równości praw, a także zapewnianie optymalnych warunków                  do harmonijnego rozwoju we wszystkich sferach życia. Tak rozumiana integracja przyniesie korzyści uczniom sprawniejszym oraz uczniom (wychowankom)                   z większymi deficytami rozwojowymi (zarówno pod względem intelektualnym, jak i ruchowym).

KORZYŚCI PŁYNĄCE Z INTEGRACJI:

 

Uczniowie „bardziej sprawni”:

       uczą się tolerancji, akceptacji, otwartości na innych, opiekuńczości, norm współżycia społecznego, samodzielności,

       właściwie rozwijają pozytywne postawy,

       dostrzegają krzywdę innych,

       pomagają słabszym i potrzebującym pomocy,

       akceptują równość praw,

       formułują oceny zachowań własnych i innych,

       akceptują sytuację, gdzie następuje różnica potrzeb,

       są bardziej uspołecznieni,

       przestrzegają ustalonych norm postepowania wobec „mniej sprawnych”,

       mają kontakt z uczniami/wychowankami o różnych rodzajach niepełnosprawności. 

Uczniowie/wychowankowie z większymi deficytami rozwojowymi („mniej sprawni”):

       nabywają umiejętności społeczne,

       uczą się - przez obserwację uczniów bardziej sprawnych,

       są bardziej komunikatywni (chętniej nawiązują kontakty z innymi i czerpią z tych kontaktów radość),

       mają możliwość przebywania w naturalnym środowisku (nie są izolowani) przez co lepiej rozwijają się - nie tylko społecznie, ale też poznawczo.

Projektem objęci zostaną: uczniowie (klas, grup wychowawczych) z lekką, umiarkowaną, znaczną niepełnosprawnością intelektualną oraz uczestnicy zespołów rewalidacyjno-wychowawczych z głęboką niepełnosprawnością intelektualną.

Osoby odpowiedzialne za realizację projektu:  

Ewelina Włodarczyk – osoba opracowująca i nadzorująca projekt, wychowawca ZRW II

Wychowawcy i nauczyciele klas

Wychowawcy grup wychowawczych w internacie

Pedagog i psycholog szkolny

Zespół ds. Programu Wychowawczo-Profilaktycznego, zespoły metodyczno-wychowawcze, Samorząd Uczniowski.

 Okres realizacji: 03.09.2018 r. – 21.06.2019 r.

 

Idea projektu:

        Głównym założeniem mojego projektu jest pokazanie uczniom, że ludzie różnią się od siebie - nie wszyscy  są w pełni sprawni, ale to nie znaczy, że są gorsi.  Zależy mi na budowaniu przyjaznego stosunku do osób „mniej sprawnych” (z większymi deficytami rozwojowymi), potrzeby kontaktu z nimi i czerpania z niego radości (wytworzeniu pozytywnych relacji). Uczniowie „bardziej sprawni” mają nauczyć się szacunku, kultury, akceptacji w stosunku do „mniej sprawnych” rówieśników (różniących się od nich wyglądem czy zachowaniem), pomagać im, rozumieć ich potrzeby oraz ograniczenia i możliwości.

Cele szczegółowe projektu:

           Zintegrowanie uczniów „sprawniejszych” z „mniej sprawnymi” (budowanie przyjaznego klimatu integracji).

           Kształtowanie właściwych postaw społecznych wobec nich.

           Kształtowanie wartości takich jak: tolerancja, akceptacja, wyrozumiałość, odpowiedzialność, mądrość, empatia, szacunek, kultura, wrażliwość, przyjaźń, pomoc słabszym.

           Uświadomienie im, że osoby  „mniej sprawne” (bądź niesprawne pod różnym względem) to są tacy sami ludzie jak wszyscy inni, odgrywający ważną rolę w społeczeństwie, dający radość i miłość, że kontakt z nimi może dawać satysfakcję i zadowolenie - przedstawienie osób „mniej sprawnych” jako pełnowartościowych ludzi, którzy wnoszą w nasze życie wiele różnorodnych, pozytywnych wartości.

           Aktywizacja uczniów na rzecz działań wspomagających uczniów/ wychowanków „mniej sprawnych”.

           Dostrzeganie podobieństw i różnic między ludźmi.

           Eliminowanie zachowań agresywnych w stosunku do osób z niepełnoprawnością (większymi deficytami rozwojowymi).

Metody i formy realizacji projektu:

           aktywizujące, 

           słowne, 

           oglądowe, 

           zadań stawianych do wykonania, 

           grupowa, indywidualna.

PLAN DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PROJEKTU

 

L.p.

Zadanie

Forma realizacji

Osoby odpowiedzialne, termin realizacji

1.

Opracowanie projektu.

Zapoznanie nauczycieli oraz wychowawców z projektem.

 

E. Włodarczyk

Wrzesień 2018r.

2.

Wprowadzenie do tematyki - czym charakteryzuje się ograniczona sprawność - intelektualna, ruchowa; co to jest integracja, akceptacja; na czym polega i co daje pomoc „mniej sprawnym”.

 

„Wszyscy jesteśmy tacy sami, choć każdy z nas jest inny” – pogadanka.   

Ø     rozmowy na godzinach wychowawczych nawiązujące do tematyki (adnotacje       w dziennikach);

Ø     rozmowy spontaniczne (przypadkowe) na lekcjach m.in.                j. polskiego, religii, podczas przerw; wspólnych imprez, spontanicznych spotkań; wyjazdów

Ø      rozmowy                      z pedagogiem oraz psychologiem szkolnym

Ø     burza    mózgów, wyjaśnienie pojęć:  integracja; tolerancja, akceptacja, kultura, szacunek, empatia, wyrozumiałość; otwartość na innych

Ø     rozmowa nt. różnych rodzajów niepełnosprawności.

Ø     wyjaśnienie jakie korzyści daje kontakt            z „mniej sprawnymi” m.in. radość, poczucie satysfakcji z udzielonej pomocy itd.

 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele              i wychowawcy klas, wychowawcy grup                           w internacie; pedagog oraz psycholog szkolny.

 

 

 

Cały rok szkolny

3.

„Kodeks Dobrego Kolegi/Koleżanki Człowieka”.

Ø     Ułożenie przez uczniów na godzinie wychowawczej „Kodeksu Tolerancyjnego Człowieka”- prezentacja                         i omówienie na apelu szkolnym

 

Wychowawcy klas

Październik 2018r.

4.

Gazetka ścienna „Akceptuję, szanuję, pomagam”

Ø     Wykonanie przez uczniów gazetki ściennej                             w pomieszczeniach klasowych  lub internackich, na holu szkolnym.

Wychowawcy klas, grup internackich, nauczyciele plastyki, techniki, zajęć arteterapii.

Listopad 2018r.

 

5.

Konkurs plastyczny „Kolory integracji i akceptacji”

Ø     Wykonanie przez uczniów prac plastycznych.

Ø     Wystawa pokonkursowa prac.

 

Nauczyciele, wychowawcy.

 

Osoba nadzorująca projekt, Zespół d.s. Programu Wychowawczo - Profilaktycznego

Luty 2019r.

 

6.

Spotkania integracyjne uczniów „sprawniejszych”                   z „mniej sprawnymi”                           (w klasach, zespołach rewalidacyjno-wychowawczych)

 

Ø     Okolicznościowe : wspólne obchodzenie świąt, urodzin, imprez klasowych np. spotkanie karnawałowe (uczniowie „bardziej sprawni” przygotowują scenariusz, zabawy dla tych „mniej sprawnych”)

Ø     Spotkania spontaniczne: wspólne wyjścia na spacer po parku, do ogrodu

Ø     Odwiedziny w zespole rewalidacyjno-wychowawczym             i pomoc uczestnikom m.in. w czynnościach samoobsługowych; wspólna aktywność podczas zajęć terapeutycznych (zabaw, metod terapii)

Ø     Grill, wspólny wyjazd

 

Nauczyciele, wychowawcy, Samorząd Uczniowski.

Cały rok szkolny.

 

 

7.

Warsztaty pod hasłem „Akceptuję siebie i innych. Wszyscy jesteśmy tacy sami, choć każdy z nas jest inny.”

Ø     Przeprowadzenie warsztatów dla uczniów z udziałem pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Osoba nadzorująca projekt.

Marzec/kwiecień 2019r.

8.

Ankieta nt. integracji uczniów oraz akceptacji

Ø     Opracowanie                   i przeprowadzenie ankiety wśród „sprawniejszych” uczniów dotyczącej projektu – analiza                  i wnioski.

 

Zespół d.s. Programu Wychowawczo-Profilaktycznego.

Zespoły metodyczno-wychowawcze.

Maj 2019r.

 

 

Ewaluacja projektu:

Ø    prezentacja wytworów uczniów (prac plastycznych, gazetek, kodeksu tolerancyjnego człowieka),

Ø    zdjęcia 

Ø    wyniki ankiety przeprowadzonej wśród uczniów w zakresie stosowania norm i zasad, nabytych wartości i umiejętności w stosunku do „mniej sprawnych kolegów i koleżanek” – Zespół d.s. Programu Wychowawczo- Profilaktycznego

Ø     sprawozdanie z realizacji projektu.  

 

Projekt może ulec zmianom. 

 

 

 

"Wszyscy jesteśmy tacy sami, choć każdy z nas jest inny - akceptuję siebie oraz innych"

Dnia 05.04.2019r. w ramach naszego projektu edukacyjnego "Integracja - razem. Poznaję i akceptuję siebie oraz innych" odbyły się warsztaty z udziałem Pani Pedagog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej , z Krotoszyna pod hasłem "Wszyscy jesteśmy tacy sami, choć każdy z nas jest inny - akceptuję siebie oraz innych".Uczestniczyli w nich uczniowie klas 4-6 a, 7-8 a, 3 a oraz wychowankowie Zespołów Rewalidacyjno-Wychowawczych. Tematyka przeprowadzonych warsztatów idealnie wpasowała się do zadania wytyczonego w projekcie. Uczniowie oraz wychowankowie doświadczyli możliwości wspólnie spędzonego ze sobą czasu, integrując się i świetnie bawiąc. Współdziałali ze sobą oraz nawiązywali pozytywne relacje angażując się w świetnie dopasowane zajęcia, zadania oraz zabawy. Panowała radosna i miła atmosfera. Zrealizowane zostały główne cele warsztatów: tematyka tolerancji, akceptacji, szacunku w stosunku do osób mniej sprawnych, osób innej rasy, narodowości, nauczycieli, wychowawców (pracowników całego naszego Ośrodka), osób starszych. Ogółem: wszystkich ludzi. Najistotniejszym zrealizowanym celem była integracja i nawiązanie pozytywnych relacji uczniów sprawnych z mniej sprawnymi (wychowankami ZRW). Było ciekawie i wspniale. Super.

Dziękuję bardzo Pani Pedagog za wsparcie nas w tym aspekcie, uczniom, wychowankom za zaangażowanie, opiekunom za pomoc.

Osoba nadzorująca projekt

E. Włodarczyk

Na pamiątkę dzisiejszego spotkania dodajemy kilka zdjęć.

   

   

   

   

 

" Integracja - razem". Obchodzimy urodziny Pawła z Zespołu RW II.

Znowu razem z okazji 19-tych urodzin naszego Pawła z Zespołu R W I I. Jak ten czas upływa... Przy okazji urodzinowej imprezy odwiedzili nas koledzy i koleżanki  z klasy 4 -6 b Pani Joanny G. Atmosfera była wspaniała. Wszyscy cudownie się bawili przy wspólnym poczęstunku , a nasz kochany Solenizant doświadczył wiele radości. Goście podarowali mu upominek, ale przede wszystkim obdarowali Go pozytywną relacją - poczucia przyjaźni, akceptacji oraz szacunku. Dziękujemy bardzo, super. Najważniejsze, że Pawełek świetnie się czuł w towarzystwie bliskich mu osób.  Pawcio - jeszcze raz, WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO. Wychowawca ZRW II,   

 nadzorująca projekt  Ewelina Włodarczyk

 

   

   

 

 

,,Kolory tolerancji, akceptacji, szacunku, i przyjaźni…’’ 

22 lutego 2019r. odbyła się prezentacja i omówienie konkursu plastycznego pod hasłem ,,Kolory tolerancji, akceptacji, szacunku, i przyjaźni…’’ w ramach projektu edukacyjnego ,,Integracja- razem. Poznaję i akceptuje siebie oraz innych’’. Wszystkie klasy oraz zespoły RW zaprezentowały i omówiły swoje prace, które były bardzo wymowne, szczere, mądre ,zrozumiałe i nawiązujące do tematu. Cóż! Widać efekty! Zadania powyższego projektu są realizowane, a uczniowie coraz bardziej zbliżają się do siebie, rozumieją siebie i innych oraz wykazują wiele pozytywnych wartości, nawiązując pozytywne i bliskie relacje ze sobą. Aktywizują się na rzecz osób mniej sprawnych, integrują się z nimi, kształtują właściwe postawy społeczne ,rozumieją  wartości takie jak tolerancja, akceptacja, szacunek, przyjaźń. Świadczą też o tym wspaniałe, udane spotkania integracyjne uczniów bardziej sprawnych z mniej sprawnymi.

Super! Oby tak dalej! 

Dziękuje wszystkim za współpracę i  wsparcie w zadaniach wynikających z projektu,

a w szczególności liderowi d.s. Programu Wychowawczo-Profilatycznego .

Osoba nadzorująca projekt Ewelina Włodarczyk

   

   

   

 

 

 

,,Integracja- razem ‘’

21 lutego 2019r. odbyło się spotkanie integracyjne ,,Jesteśmy razem. Dzielmy się szczęściem’’. Zespoły RW odwiedzili uczniowie kl II cp wraz z wychowawcą. Odbyły się wspólne zabawy ( m.in. śpiewano-muzyczno-ruchowe) i wspólny poczęstunek. Spotkanie dało wszystkim wiele radości i poczucie spełnienia oraz satysfakcji z tego, 

iż potrafimy przebywać ze sobą  , a zarazem cieszyć się tym. Panowała ciepła, radosna atmosfera, podczas której wychowankowie RW, uczniowie klasy II cp oraz wychowawcy doświadczyli wielu pozytywnych wrażeń i emocji. Pozytywna, ciepła relacja cieszyła wszystkich. Było super!

Osoba nadzorująca projekt Ewelina Włodarczyk

oraz  Wychowawcy ZRW i kl II cp.

   

   

 

 

Spotkanie integracyjne

Dn. 14 lutego 2019 r. odbyło się w ramach projektu edukacyjnego "Integracja razem" spotkanie z okazji Walentynek w Zespole Rewalidacyjno-Wychowawczym z uczniami kasy II bp . Było bardzo muzycznie, smacznie, wesoło. Dookoła królowały kolory czerwieni. Zobaczcie sami jak wspaniale spędziliśmy ten czas.

   

   

 

 

"Integracja razem" - spotkanie pod hasłem "Korzystamy z uroków zimy"

Dn. 05 lutego 2019 r. odbyło się w ramach projektu edukacyjnego "Integracja razem" spotkanie w Zespole Rewalidacyjno-Wychowawczym z uczniami z innych klas - pod hasłem "Korzystamy z uroków zimy". Odbyły się wspólne zabawy m.in. tańce, lepienie bałwana, zabawy śpiewno-ruchowe. Wychowankowie świetnie się bawili korzystając ze wspaniałej atmosfery podczas zorganizowanego spotkania. Dziękuję wszystkim: Osoba nadzorująca projekt.

   

   

 

 

KODEKS DOBREGO KOLEGI/KOLEŻANKI

 

W bieżącym roku szkolnym Nasza Szkoła realizuje PROJEKT EDUKACYJNY

„INTEGRACJA – RAZEM” POZNAJĘ I AKCEPTUJĘ SIEBIE ORAZ INNYCH.

Jednym z zadań wynikających z powyższego projektu było stworzenie przez uczniów i wychowanków naszej placówki „KODEKSU DOBREGO KOLEGI/DOBREJ KOLEŻANKI”.

23 listopada 2019r. uczniowie zaprezentowali stworzone przez siebie prace, które były starannie przemyślane, ciekawe i jednocześnie skłoniły ich do rozważań jakimi cechami powinien charakteryzować się dobry kolega/koleżanka. Celem powyższego zadania było uświadomienie uczniów jak ważne są i co dokładnie oznaczają pojęcia (cechy) takich jak: tolerancja, akceptacja, empatia, wyrozumiałość , mądrość, szacunek, kultura, wrażliwość, pomoc słabszym, PRZYJAŹŃ. Przy okazji tworzenia kodeksów odbyły się rozmowy z wychowawcami oraz nauczycielami na powyższy temat. Uczniowie mieli możliwość do refleksji odnoszących do tego jacy powinni być, aby zasłużyć na miano dobrego kolegi/dobrej koleżanki. Mam nadzieję, że wysunęli też wniosek, iż wymagając od innych godnego i dobrego traktowania powinni również wymagać tego samego od siebie. Cytuję słowa jednego z uczniów „jeśli chcę być dobrze traktowany, muszę dobrze traktować innych”. Mam nadzieję, że miał na myśli cechy, które zostały ujęte w kodeksie – m.in. kultura osobista ( kultura w stosunku innych), szacunek, empatia, wyrozumiałość , pomoc słabszym, wrażliwość, odpowiedzialność za siebie i innych.

Kluczowym zdaniem podsumowującym dzisiejsze spotkanie był cytat: ,,Wszyscy jesteśmy tacy sami, choć każdy z nas jest inny”

ORAZ KLUCZOWE HASŁA

akceptuję, szanuję, pomagam, PRZYJAŹŃ

Na tej podstawie uczniowie mają stworzyć gazetki ścienne w swoich klasach, aby zawsze pamiętać o tym co jest ważne i cenne, aby budować pomiędzy sobą pozytywne relacje, cieszyć się z przebywania ze sobą i czuć się dobrze w naszej szkole.

Serdeczne podziękowania dla uczniów i wychowawców za rzetelne wykonanie zadania oraz za angażowanie składa osoba nadzorująca projekt.

A oto kilka fotografii z dzisiejszego wydarzenia………ZAPRASZAMY

   

   

   

 

 

 SPRAWOZDANIE Z PROJEKTU EDUKACYJNEGO

„INTEGRACJA – RAZEM”. POZNAJĘ I AKCEPTUJĘ SIEBIE ORAZ INNYCH”.

Plan działań związany z realizacją projektu został w pełni zrealizowany.

1.     Przez cały rok szkolny odbywały się rozmowy  (pogadanki) nawiązujące do tematyki „Wszyscy jesteśmy tacy sami, choć każdy z nas jest inny”, Szkoła dla wszystkich” czy „Być człowiekiem dla drugich” - dotyczące pojęć tj. tolerancja, akceptacja, kultura osobista ( kultura w stosunku do innych), SZACUNEK, uczciwość, zrozumienie, poczucie własnej godności, empatia, życzliwość, otwartość, wyrozumiałość, odpowiedzialność za siebie oraz za innych, wrażliwość oraz przyjaźń. Dotyczyło to nie tylko aspektu budowania właściwego (przyjaznego)  stosunku do osób „mniej sprawnych”, ale również do wszystkich ludzi : innej rasy, narodowości; nauczycieli, wychowawców (pracowników całego naszego Ośrodka), osób starszych, potrzebujących wsparcia i pomocy.

Wszystkie zadania (działania) wynikające z realizacji projektu były kolejno wg planu realizowane i zamieszczane na stronie internetowej Ośrodka i facebooku, gdzie można było na bieżąco śledzić poszczególne wydarzenia. I tak zgodnie z planem:

Ø      23 listopada uczniowie zaprezentowali i omówili stworzony KODEKS DOBREGO KOLEGI/DOBREJ KOLEŻANKI. Prace były staranie przemyślane, ciekawe i jednocześnie skłoniły uczniów do refleksji jakimi cechami powinien wykazywać się dobry kolega/ dobra koleżanka. Celem tego zadania było dokładne omówienie i przeanalizowanie wyżej wymienionych pojęć (wartości). Oczywiście wszystko pod okiem nauczycieli, wychowawców. Refleksja dotyczyła kluczowych haseł, które się pojawiały (AKCEPTUJĘ, SZANUJĘ, POMAGAM, w końcu – PRZYJAŹŃ). Podczas prezentacji odbyła się krótka pogadanka podsumowująca zadanie.

Ø      Na tej podstawie uczniowie stworzyli gazetki ścienne, które miały im ciągle przypominać o powyższych wartościach, cechach zamieszczonych w Kodeksie.

Ø      Następnie odbył się konkurs plastyczny (22 lutego) KOLORY TOLERANCJI, AKCEPTACJI, SZACUNKU I PRZYJAŹNI”. I tutaj znowu przewijały się kluczowe pojęcia i hasła dotyczące ważnych aspektów. Przy okazji odbyła się kolejna pogadanka na temat tolerancji, akceptacji i szacunku w stosunku do wszystkich ludzi, podczas której uczniowie bardzo chętnie prezentowali swoje prace, ale też omawiali je z wielkim entuzjazmem, zaangażowaniem oraz szczerością. Padały mądre wypowiedzi, skłaniające ich do refleksji i własnych przemyśleń, co bardzo nas cieszyło. Była to zasługa oswojenia się z tematem, a także liczne rozmowy (pogadanki) na powyższy temat, ale  przede wszystkim liczne spotkania integracyjne m.in. z wychowankami z Zespołów Rewalidacyjno-Wychowaczych, do których wcześniej nie mieli tylu okazji.

Ø      5 lutego odbyło się spotkanie z klasą III cp pod hasłem „Korzystamy z uroków zimy”. Odbyły się zabawy śpiewno-ruchowe, a przede wszystkim wspólne lepienie bałwana (okazja do świetnej zabawy, możliwość ciekawie - wspólnie spędzonego czasu, a co za tym idzie wspaniała integracja).

Ø      14 lutego - spotkanie z okazji Walntynek z kl II bp, podczas którego odbyła się aktywizacja wszystkich uczestników podczas zabaw w trakcie spotkania, wspólny poczęstunek, a  wyeksponowane pod różną postacią - dominujące kolory czerwieni sprawiły uczniom oraz wychowankom wiele radości.

Ø      21 lutego kolejne spotkanie pod hasłem „DZIELIMY SIĘ SZCZĘŚCIEM – uczniowie kl II cp  doświadczyli wiele radości, poczucia satysfakcji z tego, iż potrafią przebywać ze sobą (z osobami „mniej sprawnymi”) – wypowiadali się na ten temat. Byli bardzo zaangażowani we wspólne zabawy  oraz przygotowanie poczęstunku. Panowała pozytywna, ciepła atmosfera co ucieszyło nas wszystkich. Widoczne było zrozumienie, życzliwość, szacunek oraz nawiązanie bliskich relacji podczas wspólnego przebywania oraz współdziałania uczniów „bardziej sprawnych” z naszymi wychowankami.

Ø      Następne spotkanie integracyjne odbyło się przy okazji urodzin Pawła z ZRW. Odwiedzili nas koledzy i koleżnki z kl. 4-6 b, I bp, III bp  . Wszyscy doskonale spędzili czas przy urodzinowym torcie, składaniu życzeń, rozdawaniu upominków, a Solenizant doświadczył wielu niespodzianek oraz radości.

Ø      Uczniowie klasy III Cp odwiedzali nas często obdarowując słodkościami, co dało nam również możliwość wspólnie spędzonego czasu i nawiązywania kontaktów oraz budowania pozytywnych relacji.

Ø      5 maja obyły się (zgodnie z planem) warsztaty psychologiczno-pedagogiczne  z udziałem Pani Pedagog z PPP z Krotoszyna, w których uczestniczyli wychowankowie Zespołu Rewalidacyjno-Wychowawczego oraz uczniowie klas: 4-6 a, 7-8 a oraz 3a wraz z wychowawcami. Tematyka była bardzo ciekawa i pouczająca, idealnie wpasowała się i podsumowywała dotychczasowe nasze działania projektu. Zdjęcia ze spotkania odzwierciedlają to co najważniejsze – uczniowie i wychowankowie wspaniale spędzili czas ze sobą, nawiązując pozytywne relacje, doskonale i bez przymusu współdziałali ze sobą, zadawali ciekawe pytania. Zadania/zabawy były idealnie dopasowane, aby zbliżyć uczniów i wychowanków do siebie. Zrealizowane zostały główne cele warsztatów: TEMATYKA TOLERANCJI, AKCEPTACJI, SZACUNKU,ZROZUMIENIA nie tylko w stosunku do osób „mniej sprawnych”, ale też wszystkich ludzi (innej rasy, narodowości, nauczycieli, wychowawców, wszystkich pracowników Ośrodka, ludzi starszych, ludzi potrzebujących pomocy). Powstały wspaniałe plakaty wyeksponowane na tle dzieł naszych uczniów, którymi mogliśmy się pochwalić - „KOLORY TOLERACJI, AKCEPTACJI, SZACUNKU I PRZYJAŹNI”. Wszystko to zgodnie z planem wkomponowało się w tematykę i podsumowało projekt. 

Ø      W środy prowadziłam zajęcia świetlicowe, które okazały się bardzo korzystne jeśli chodzi o realizację zadań wynikających z projektu. Uczestniczyli w nich uczniowie ze zróżnicowaną niepełnosprawnością intelektualną i ruchową   (od lekkiej do głębokiej) m.in. uczniowie kl I – III a, 4-6 a oraz wychowankowie ZRW.  Podczas tych zajęć miałam możliwość do pełnej  i cyklicznej integracji tychże uczniów oraz wychowanków ze sobą. Odbywały się pogadanki na temat ważnych wartości, cech jakimi powinien charakteryzować się dobry, uczciwy, pomocny, wyrozumiały człowiek (kolega/koleżanka) wykazujący kulturą osobistą oraz szacunkiem, okazywaniem pomocy i zrozumienia w stosunku do uczniów „mniej sprawnych”. Podczas „spotkań” prowadziłam zajęcia praktyczne tj. pomoc w czynnościach samoobsługowych, wspólne zabawy kształtujące pozytywne relacyjne. Uczniowie „bardziej sprawni” stopniowo pokonywali swoją niepewność (wynikającą z wcześniejszego braku wiedzy), lęki, „poczucie wyższości” nad „mniej sprawnymi” i zaczęli nawiązywać pozytywne relacje z „mniej sprawnymi”. Zaczynała wytwarzać się pozytywna więź między nimi, szacunek, zrozumienie, chęć pomocy, ale przede wszystkim chęć przebywania ze sobą. Miło było być świadkiem tychże wydarzeń. Oczywiście podczas rozmów wyjaśniałam im kwestię m.in. wzmożonego ślinienia się, braku komunikacji werbalnej, trudności w nawiązywaniu kontaktu czy brak wykształconych umiejętności samoobsługowych dotyczących załatwiania potrzeb fizjologicznych. Z czasem jednak zaczynali rozumieć te kwestie (problemy), z czego one wynikają  i w pełni je zaakceptowali, oferując we wybranych z nich swoją pomoc -angażując się m.in. w  pomoc podczas, ubierania, podania napoju, zmiany śliniaka, segregowania i przenoszenia rzeczy osobistych z jednego pomieszczenia do drugiego itp. Na tych zajęciach uczniowie najbardziej się integrowali. A ja z dumą i radością patrzyłam na ten stan rzeczy.

Ø      Bardzo miłym i ważnym aspektem integracji z wychowankami ZRW, który mogę zaliczyć do projektu były cykliczne spotkania z wychowankami, z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego z Cerekwicy. Wychowanki odwiedzały nas w poniedziałki. Wykazywały się pełnym szacunkiem, zrozumieniem i akceptacją w stosunku do wychowanków. Co więcej wdrażały się bardzo chętnie do wszystkich czynności związanych z pomocą jeśli chodzi o kwestie samoobsługowe, higieniczne. Poza tym na każde spotkanie miały zaplanowane wiele atrakcji dla naszych wychowanków wpasowujących się  w tematykę nawiązującą do pory roku m.in. dzień dyni (upiekły ciasto dyniowe), dzień jabłka – szarlotkę. Bardzo chętnie asystowały też (współdziałały) wdrażając się do realizowania (pod okiem wychowawcy) do różnorodnych metod terapii (ćwiczeń, zabaw), a nawet przygotowywały różnorodne, ciekawe pomoce, materiały do zajęć. Wykazywały się ogromną empatią, szacunkiem i życzliwością. Zadawały wiele pytań, aby zrozumieć niepełnosprawność oraz z czego ona wynika. Rozumiejąc i obserwując dysfunkcje wychowanków, doceniły  swój czy stan zdrowia, czy też ogólne funkcjonowanie. Bardzo dużo o tym mówiły.  Można było zauważyć, że zarówno nasi wychowankowie jak i wychowanki zżyli się ze sobą poprzez te kilka spotkań, a dziewczyny wiele się nauczyły i zrozumiały. Niewątpliwie nawiązała się pozytywna relacja oraz świadomość  (u wychowanek) – jak różni są ludzie, jak wiele potrzebują pomocy, że warto ją dawać. Cytuję (na ostatnim podsumowującym spotkaniu) : „nie wiedziałyśmy, że ludzie są tak chorzy i mają takie problemy, ale cieszymy się, że mogłyśmy u Was pobyć bo było super. I, że my jesteśmy zdrowe”. Wspaniale jest pomagać innym. Będzie nam Was brakowało”. Dla mnie osobiście – to bardzo budujące i wzruszające słowa.  

Ø       Notatki które sporządziłam z zaistniałych wydarzeń, a przede wszystkim zdjęcia zamieszczone na stronie internetowej Ośrodka oraz facebooku są dowodem na realizację zadań zawartych w projekcie.  Odzwierciedlają to, co się wydarzyło - integracja uczniów „sprawniejszych”  z „mniej sprawnymi”. Widać było jak sukcesywnie wytwarzała się pozytywna więź i relacja pomiędzy nimi poprzez stworzenie im odpowiednich warunków , nad którymi staraliśmy się wspólnie wszyscy pracować. Wychowawcy oraz nauczyciele dołożyli wielu starań w zaistniały stan rzeczy, za co serdecznie dziękuję. Współpraca przebiegała w miłej i przyjaznej atmosferze.

Ø      Najbardziej cieszę się z faktu (który był dla mnie priorytetem) – iż, poruszyliśmy bardzo ważne tematy realizując projekt, podkreślając hasła takie jak : „Wszyscy jesteśmy tacy sami, choć każdy z nas jest inny”, „Szkoła dla wszystkich” czy „Być człowiekiem dla drugich”  – niektórzy mają większe ograniczenia, inni mniejsze (czy to intelektualne, czy ruchowe), ale niewątpliwie WSZYSCY - również „mniej sprawni”, odgrywają ważną rolę  w społeczeństwie, są tacy sami jak my, dają radość, potrafią odwzajemnić pozytywne uczucia, są pełnowartościowymi ludźmi. Każdy z nich, a także każdy z nas zasługuje na akceptację, szacunek, przyjaźń, zrozumienie, potrzebę kontaktu z drugim człowiekiem. A doznając tego właściwie oraz lepiej – w poczuciu harmonii i szczęścia, wszystkim się żyje/ funkcjonuje - przy poczuciu szacunku, akceptacji, zrozumienia, radości, satysfakcji  oraz zadowolenia w „byciu razem”.  „WARTO I NALEŻY ROZUMIEĆ I BYĆ ROZUMIANYM” (to tak na koniec podsumowując mój projekt).

 

Dziękuję bardzo

Ewelina Włodarczyk

 

 

 

 Jako ewaluację projektu potraktowałam prezentację wytworów uczniów :

Ø    prac plastycznych „Kolory integracji, akceptacji, szacunku”, gazetek ściennych, „Kodeksu tolerancyjnego człowieka”

Ø    przede wszystkim zdjęcia zamieszczone na stronie internetowej Ośrodka i facebooku, które są dowodem na spotkania/wydarzenia, które miały miejsce (opatrzone były one zawsze odpowiednią notatką)

Ø    oraz wyniki ankiety, którą stworzyłam starając się sformułować pytania dostosowując je do i możliwości intelektualnych uczniów; przeprowadzona była ona wśród wybranych uczniów poszczególnych klas w zakresie stosowania norm i zasad, nabytych wartości i umiejętności w stosunku do „mniej sprawnych” koleżanek  oraz kolegów, a także  w stosunku do wszystkich ludzi – innej rasy, narodowości, pracowników całego Ośrodka, osób starszych, osób potrzebujących pomocy.                 W Jej analizie i sformułowaniu wniosków dotyczących części II ankiety brał udział Zespół d.s. Programu Wychowawczo-Profilaktycznego, za co serdecznie dziękuję.

 

 

 

"Nie pal przy mnie proszę!",

W roku szkolnym 2018/2019 klasy I-IIIA realizowały projekt edukacji antytytoniowej "Nie pal przy mnie proszę!", którego celem jest m.in. uświadomienie dzieciom, że palenie jest szkodliwe dla zdrowia, a oni są odpowiedzialni za własne zdrowie. Podczas zajęć uczniowie zapoznali się z wiewiórką Wiki, która towarzyszyła im we wszystkich spotkaniach. Wspólnie zastanawialiśmy się od czego zależy nasze zdrowie oraz jak zachować się, gdy ktoś przy nas pali papierosy. Na zakończenie wykonaliśmy znaczki "Nie pal, przy mnie proszę" korzystając z szablonów i własnych pomysłów.

 

 

 

                                                                           

 

 

sosw06@vp.pl, adres: Borzęciczki 11, 63 - 720 Koźmin Wlkp. tel.062 7216993
Webmaster: Mirosław Gorzelanny
Last modified: niedziela maja 02, 2021.