"Bez pogodnego, szczęśliwego dzieciństwa całe życie jest kalekie"

Home

 

OGŁOSZENIA

 

 

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2020/2021

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2021 r. egzaminów ósmoklasisty (E8) (kliknij w napis, aby pobrać dokument PDF)

   

   Wyznaczony do pełnienia funkcji koordynatora do spraw dostępności został Pan Rafał Klinkosz.

adres e-mail: rafal.klinkosz@soswborzeciczki.pl

tel. 627216993

 

 

INFORMACJA

O WYNIKACH PRZEPROWADZONEGO NABORU NA WOLNE STANOWISKO

REFERENTA

(nazwa stanowiska pracy)

              Uprzejmie informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko referenta w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Borzęciczkach została wybrana Pani Angelika Majka zamieszkała w Wojciechowo 24,   63-233 Jaraczewo

                                              

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatka spełniła wymagania formalne oraz wymagania co do wykształcenia stawiane w ogłoszeniu o naborze. W rozmowie kwalifikacyjnej wykazała się znajomością przepisów niezbędną do zatrudnienia w charakterze referenta.

 

                                                                              ..............................................................

                                                                                                                          (data, podpis Dyrektora)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sosw06@vp.pl, adres: Borzęciczki 11, 63 - 720 Koźmin Wlkp. tel.062 7216993
Webmaster: Mirosław Gorzelanny
Last modified: niedziela maja 23, 2021.