"Bez pogodnego, szczęśliwego dzieciństwa całe życie jest kalekie"

Home

 

SPRAWOZDANIA

SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA ROK 2020r.

 1. Bilans
 2. Rachunek zysków i strat.
 3. Zestawienie zmian w funduszu jednostki.
 4. Informacja dodatkowa.

 

SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA ROK 2019r.

 1. Bilans
 2. Rachunek zysków i strat
 3. Zestawienie zmian w funduszu jednostki
 4. Informacje dodatkowa

 

SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA ROK 2018r.

 1. Bilans
 2. Rachunek zysków i strat
 3. Zestawienie zmian w funduszu
 4. Informacja dodatkowa
 

 

sosw06@vp.pl, adres: Borzęciczki 11, 63 - 720 Koźmin Wlkp. tel.062 7216993
Webmaster: Mirosław Gorzelanny
Last modified: niedziela maja 02, 2021.